Website disclaimer

Rationel Aktieinvestering A/S

Rationel aktieinvestering er at investere så intelligent som muligt og så billigt som muligt.
Vi tilbyder en velovervejet investeringsstrategi med risikostyring i højsædet og en særdeles attraktiv omkostningsstruktur.

Sammenlignet med andre aktieinvesteringer er det vores påstand, at aktionærerne i Rationel Aktieinvestering A/S vil få et højere langsigtet afkast og vil opleve færre og lavere periodevise tab.


Hellere tabte muligheder end tabt kapital

Investeringer må ikke være chancebetonede. Vi lader andre om at tro og håbe og dermed sætte investorers penge på højkant.Vores urokkelige tålmodighed og disciplin kan nogen gange få os til at forekomme overdrevent forsigtige og påvirke vore resultater. Udbyttet ved en risikoavers og langsigtet tilgang er netop det - langsigtet. Investeringsresultater kan kun meningsuldt opgøres over en fuld markedscyklus.


Indre værdi

Indre værdi opgøres månedligt, og selskabets resultater kan følges via linket herunder.